Εταιρική Ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα είναι η εικόνα της εταιρείας. Μέσα από τα σχήματα, τα χρώματα της εταιρικής ταυτότητας φαίνεται το ύφος της εταιρείας, η δραστηριότητά της, οι στόχοι της, η φιλοσοφία της, η κουλτούρα της.

Για εμάς η εταιρική ταυτότητα είναι κάτι πολύ παραπάνω από απλά ένα λογότυπο!

corporate-identity

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας.

Μελετάμε προσεκτικά την αγορά που απευθύνεστε και τον ανταγωνισμό προκειμένου να διαμορφώσουμε μια εξειδικευμένη οπτική της συνολικής σας ταυτότητας. Ανακαλύπτουμε τρόπους εφαρμογής της εταιρικής σας ταυτότητας σε διαφορετικά σενάρια, διασφαλίζοντας ότι το μήνυμα που λαμβάνουν οι πελάτες σας είναι σαφές και ξεκάθαρο.

Μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα απαρτίζετε από τα εξής:

  • Λογότυπο
  • Κάρτα
  • Έντυπα
  • Επιστολόχαρτα
  • Φάκελοι
  • Ιστοσελίδα