Κατοχύρωση Domain Name

Η επιλογή ενός Domain Name είναι ένα βασικό και εξίσου σημαντικό βήμα έναρξης για να ιδρύσετε τον ιστοχώρο σας ο οποίος θα αντιπροσωπεύει την εταιρία σας και ότι θα απορρέει πίσω από αυτό!

Η Web Rizos μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε την εταιρική σας παρουσία στο διαδίκτυο κατοχυρώνοντας για σας ένα όνομα χώρου (domain name). Η σωστή επιλογή του ονόματος για την ιστοσελίδα σας, αποτελεί θέμα μεγάλης σημασίας για την επιτυχημένη πορεία της ιστοσελίδας σας από την άποψη των πωλήσεων και του μάρκετινγκ.

Τα πάντα ξεκινάνε με ένα Domain Name που θα σας ακολουθεί παντού και πάντα!

domain

Επιλογή Domain Name.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας συμβουλέψει για την καλύτερη επιλογή λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους (ύφος εταιρίας, όνομα κλπ). Η κατοχύρωση του δικού σας ονόματος χώρου (domain name) από την Web Rizos γίνεται πάντα στο όνομα σας και αποτελεί δική σας ιδιοκτησία. Η κατοχύρωση (registration) του domain name στο όνομα σας σημαίνει ότι είναι αποκλειστικά δικό σας.